CameraSercurity

30 PCT (Access Control)

Từ đặc thù công việc thi công các công trình Techgel mong muốn quản lý tốt vấn đề nhân sự tại các công trình thông qua máy chấm công, quản lý tập trung tại văn phòng, khách hàng hàng ngày có một bản báo cáo từ hệ thống chấm công.

Vói những yêu cầu kỹ lưỡng và khắt khe, để đáp ứng được khách hàng, SYSCOM đã triển khai giải pháp chấm công và lấy dấu vân tay từ xa (Hikcentral), với số lượng máy chấm công tại 15 site bên ngoài văn phòng cho Techgel trong vòng 1 tuần, đã đưa tín hiệu, đồng bộ tất cả mã nhân viên và dữ liệu chấm công.