Technology

Tư vấn Giải pháp ASM

Tư vấn Giải pháp và Cung cấp Hệ thống Quảng cáo Digital Signage

Bắt đầu ý tưởng kinh doanh bằng máy chiếu hình ảnh 3D xuống các vật thể đặc biệt là sàn nhà trong các chuỗi siêu thị như Coop Mart, các trung tâm thương mại. Chúng tôi đã cùng khách hàng khảo sát, xây dựng và tư vấn cho khách hàng giải pháp phù hợp với mong muốn kinh doanh, cũng như tiết kiệm chi phí tốt nhất để cạnh tranh với những hình thức quảng cáo đang tồn tại trong nước. Sau hơn 6 tháng tư vấn và xây dựng chúng tôi đã giúp khách hàng đi vào hoạt động kinh từ tháng 02/2020 với mô hình kinh doanh Digital Signage mới, ấn tượng. khách hàng: Công ty Asia Shopper Marketing.