Sercurity

BẢO MẬT MẠNH MẼ THEO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP (WatchGuard)

Đã đăng vào

Thiết bị Unified Threat Management (UTM) từ WatchGuard mang đến hiệu suất cao nhất, sản phẩm giải pháp bảo mật tất cả trong một. Nghĩa là không có các vấn đề liên quan đến việc thoả hiệp thông tin. Đây là một thiết bị đầy đủ tính năng, tốc độ nhanh và an toàn nhất phù hợp […]

Sercurity

Giải pháp hội nghị truyền hình (Video Conference)

Đã đăng vào

Hội nghị truyền hình (Video conference) là một bước phát triển đột phá của công nghệ thông tin cho phép những người tham dự tại nhiều địa điểm từ những quốc gia khác nhau có thể nhìn thấy và trao đổi trực tiếp với nhau qua màn hình tivi như đang họp trong cùng một […]