CameraGiải phápNetworkSercurityTechnologyType AType BWork

Giải pháp hội nghị truyền hình (Video Conference)

Hội nghị truyền hình (Video conference) là một bước phát triển đột phá của công nghệ thông tin cho phép những người tham dự tại nhiều địa điểm từ những quốc gia khác nhau có thể nhìn thấy và trao đổi trực tiếp với nhau qua màn hình tivi như đang họp trong cùng một căn phòng. Công nghệ này đã được ứng dụng rộng rãi  trong nhiều lĩnh vực đặc biệt trong hội họp và hội thảo. Bên cạnh đó Hội nghị truyền hình còn được ứng dụng phổ biến trong giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng, y tế – chăm sóc sức khỏe.

Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng mạng băng rộng, dịch vụ Hội nghị truyền hình đang dần trở nên p hổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Giải pháp hội nghị truyền hình dựa trên công nghệ của cho phép triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình tiên tiến nhưng vẫn tận dụng được cơ sở hạ tầng sẵn có.

Lợi ích:

  • Tiết kiệm thời gian di chuyển về mặt địa lý
  • Tiết kiệm công tác phí
  • Thực hiện cuộc họp trực tuyến nhiều văn phòng
  • Nhanh chóng tổ chức cuộc họp
  • Lưu toàn bộ nội dung cuộc họp
  • An toàn bảo mật
  • Chất lượng và dịch vụ ổn định

Không cho phép ghi chú.