CameraGiải phápNetworkSercurityTechnologyType AType BWork

GIẢI PHÁP CLOUD THÔNG MINH CHO HỆ THỐNG DIGITAL SIGNAGE

RaySign Digital Signage CMS Platform (Content Management System) là nền tảng quản lý tập trung nội dung, chiến dịch quảng cáo trên màn hình hiển thị. Giúp Doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu, truyền tải thông điệp, tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí vận hành hệ thống.
Giải pháp bao gồm:
⚈ RaySign Cloud CMS.
⚈ Thiết bị phần cứng chuyên dụng RaySign Player kết hợp với màn hình hiển thị thông thường. Hoặc Doanh nghiệp có thể chủ động sử dụng các thiết bị có sẵn hệ điều hành như Kiosk, Smart TV, màn hình quảng cáo chuyên dụng,…

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

LỢI ÍCH GIẢI PHÁP MANG LẠI

Tải tài liệu tại đây Giải_pháp_Cloud_thông_minh_cho_hệ_thống_Digital_Signage

Không cho phép ghi chú.