IT Techgel

Đội ngũ của bạn hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình, chúng tôi sử dụng gần như tất cả các dịch vụ từ SYSCOM từ cung cấp máy tính cho nhân viên, cung cấp giải pháp bảo mật từ Watchguard, hay từ giải pháp giám sát cho công trình của Hikvision, các bạn làm rất tốt.